هموطنان عزیز شما می توانید این برنامه را هنگام رسیدن در فرودگاه کویت نیز فعال کنید .
همچنین اگر از داخل ایران قصد فعال کردن این برنامه را دارید می توانید شماره ایران را وارد نمایید کد فعال سازی برای شما ارسال خواهد شد و بعد از رسیدن به کویت می توانید شماره تلفن کویت خود را وارد نمایید.

آموزش نرم افزار شلونک

4 Videos