5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 10:33

صفحه اصلی > اخبار : راه اندازی سرویس آنلاین تمدید دفتر مالکیت خودرو از دوم ژانویه و تحویل مالکیت از اول فوریه 2024؛

راه اندازی سرویس آنلاین تمدید دفتر مالکیت خودرو از دوم ژانویه و تحویل مالکیت از اول فوریه 2024؛

در ادامه روند آنلاین سازی خدمات وزارت کشور، این وزارتخانه اعلام کرد از تاریخ 2024/01/02 سرویس آنلاین تمدید دفتر (کارت) مالکیت خودرو فعال خواهد شد و اشخاص می توانند بصورت آنلاین برای تمدید دفتر مالکیت خودرو اقدام کنند. همچنین سرویس تحویل مالکیت دفتر (کارت) خودرو نیز از اول فوریه (2024/02/01) راه اندازی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید