5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 14:40

صفحه اصلی > اخبار : هشدار به افراد حاضر و تردد کنندگان در مناطق کمپینگ؛

هشدار به افراد حاضر و تردد کنندگان در مناطق کمپینگ؛

وزارت کشور کویت با انتشار عکسهای از چند مدل مین های به جا مانده از زمان جنگ در مناطق کمپینگ و مناطق برپایی خیمه های بهاره به شهروندان و مقیمین هشدار داده و از آنها درخواست کرده است در صورت مشاهده این اشیاء و یا هرگونه شی مشابه از دست زدن به آن خودداری کرده وبا شماره تلفن اضطراری 112 تماس بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید