5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 14:49

صفحه اصلی > اخبار و دولت کویت : آیا می دانید…؟!;

آیا می دانید…؟!;

استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی حتی وقتی که پشت چراغ قرمز ایستاده اید جرم تلقی می شود و دوربین اتاق کنترل ترافیک جریمه استفاده از تلفن همراه و اخلال در عبور و مرور را ثبت خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید