5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 08:59

صفحه اصلی > اخبار : آغاز کمپین بررسی مجوز انواع تابلوها ( رخصه اعلان)؛

آغاز کمپین بررسی مجوز انواع تابلوها ( رخصه اعلان)؛

شهرداری کویت از آغاز کمپین بررسی مجوز انواع تابلوها (رخصه اعلان) در تمامی مناطق کویت از روز چهارشنبه 2024/05/01 خبر داد.  در این کمپین بازرسان شهرداری در تمامی مناطق کویت مجوز و صلاحیت انواع تابلوها (تجاری، ساختمانها، تابلوهای فصلی و و رویدادها و …) را بررسی خواهند کرد. سخنگوی شهرداری کویت از صاحبان مشاغل درخواست کرده است جهت پرهیز از هرگونه برخورد قانونی و جریمه که تا مبلغ 5 هزار دینار می باشد نسبت به دریافت مجوزهای لازم و یا تمدید صلاحیت مجوزهای تابلوهای خود اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید