5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 10:17

صفحه اصلی > اخبار و وزارت : حضور بازپرس و بازپرس کشیک بصورت 24 ساعته در مراکز پلیس؛

حضور بازپرس و بازپرس کشیک بصورت 24 ساعته در مراکز پلیس؛

با دستورات معاون اول نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور، شیخ فهد الیوسف الصباح و در راستای تسهیل انجام امور شهروندان و مقیمین در مراکز پلیس، از فردا یکشنبه تاریخ 2024/05/19 بازپرس و بازپرس کشیک بطور 24 ساعته در مراکز پلیس حضور خواهد داشت. در تمامی مراکز پلیس بازپرس (محقق) تا ساعت 10 شب و پس از آن نیز در برخی مراکز اعلام شده بازپرس کشیک بصورت 24 ساعت در همه روزهای هفته حضور خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید