5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

25/07/2024 07:31

صفحه اصلی > اخبار و حوادث : تعلیق از کار تمامی مدیران شهرداری الاحمدی در پی آتش سوزی المنقف;

تعلیق از کار تمامی مدیران شهرداری الاحمدی در پی آتش سوزی المنقف;

در پی آتش سوزی یک ساختمان در منطقه المنقف و قربانی شدن بیش از 35 نفر در این این آتش سوزی مرگبار، با دستور مهندس سعود الدبوس 4 نفر از مدیران ارشد شهرداری  منطقه الاحمدی به دلیل سهل انگاری در انجام وظیفه خود و انجام تحقیقات  از کار تعلیق شده اند. همچنین وزیر کشور اعلام کرده است از فردا و بدون اخطار قبلی تیمهای بازرسی وزارت کشور، شهرداری و آتش نشانی بازرسیها را در تمامی مناطق کویت از سرخواهند گرفت و بدون هیچ چشم پوشی با متخلفان و مالکان متخلف که با جان و مال مردم به دلیل حرص و طمع زیاد بازی می کنند برخورد خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید