5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

25/07/2024 06:41

صفحه اصلی > اخبار : حداکثر 7 روز پس از دریافت اخطاریه قبوض خود را پرداخت کنید؛

حداکثر 7 روز پس از دریافت اخطاریه قبوض خود را پرداخت کنید؛

قبوض

وزارت برق، آب و انرژیهای تجدید پذیر  ارسال پیام های هشدار و درخواست پرداخت از طریق برنامه سهل را برای مصرف کنندگانی که قبوض آنها بیشتر از 500 دینار می باشد را آغاز کرده است. 

همچنین این وزارتخانه از مصرف کنندگان درخواست کرده است برای پرهیز از هرگونه برخورد قانونی و مواجه شدن با هرگونه مشکل، حداکثر تا 7 روز پس از دریافت اخطاریه (در برنامه سهل) برای پرداخت قبوض خود اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید