ایرانیان کویت
ایرانیان کویت جامعه مجازی

خانه (واکسن)

به جامعه مجازی ایرانیان مقیم کویت خوش آمدید.

با توجه به اینکه از ابتدای آگوست ( ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰) ورود مقیمین به کویت مشروط به تزریق واکسن شده است و فقط کسانی اجازه ورود خواهند داشت که واکسنهای مورد تایید کویت را تزریق کرده باشند و با توجه به عدم دسترسی هموطنان عزیز در داخل ایران به این واکسنها، از ابتدای ابلاغ این قانون توسط هیات وزیران کویت بسیاری از هموطنان پیگیر‌ چگونگی تهیه و تزریق این واکسن هستند. همانطور که اطلاع دارید تعدادی از نمایندگان شهرهای مختلف مکاتباتی را با وزارت امور خارجه و مسئولین مربوطه انجام داده اند و خواستار اختصاص سهمیه واکسن به هموطنان مقیم کویت شده اند.

پایگاه اطلاع رسانی ایرانیان مقیم کویت در راستای هدف خود که همانا در وهله اول کمک به هموطنان عزیز مقیم داری اقامت معتبر کویت می‌باشد‌تصمیم به ثبت نام تمام هموطنان مقیم کویت در ایران گرفته است. لذا با توجه به پراکندگی محل سکونت هموطنان و عدم پاسخگویی برخی از مسئولین در شهرهای مختلف از شما درخواست می‌نماییم نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

لازم به ذکر می‌باشد این ثبت نام جهت تسهیل در شناسایی‌ بهتر و اتخاذ تصمیمات مناسب تر جهت بازگشت هموطنان می باشد.


ثبت نام افراد


ثبت نام خانواده ها