برچسب: انگشت نگاری

استعلام نیاز به انجام انگشت نگاری بیومتریک یا عدم نیاز از طریق برنامه “سهل”؛

شما هم اکنون می توانید از طریق برنامه سهل در مورد وضعیت انگشت نگاری بیومتریک خود استعلام بگیرید. سخنگوی اپلیکیشن  خدمات یکپارچه دولتی “سهل”  اعلام کرد وزارت کشور سرویس جدید استعلام نیاز …