5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 14:29

صفحه اصلی > اخبار : 3 گروه از ممنوعیت تحویل اقامت از ماده 17 به ماده 18 مستثنی هستند

3 گروه از ممنوعیت تحویل اقامت از ماده 17 به ماده 18 مستثنی هستند

اداره کل نیروی کار با صدور بخشنامه ایی تحویل اقامت ماده 17 (حکومتی) به اقامت ماده 18 ( کار بخش خصوصی) به جز برای 3 گروه ممنوع اعلام کرد؛
گروه اول : شوهران و فرزندان زنان کویتی وهمسران مردان کویتی
گروه دوم : شهروندان فلسطینی دارای مدارک معتبر
گروه سوم : افرادی دارای مدارک دانشگاهی با عمر کمتر از 60 سال مشروط بر اینکه ماهیت و شغل آنها در بخش خصوصی با بخش دولتی مطابقت داشته باشد.

 

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید