بایگانی‌ها

فیلم / مراحل پایانی ساخت ترمینال T2 فرودگاه بین المللی کویت;

در سپتامبر 2023، کویت قراردادی به ارزش 764.87 میلیون دلار با لیماک ترکیه برای ساخت بخشی از ترمینال جدید در فرودگاه کویت منعقد کرد. مسئولیت‌های لیماک شامل توسعه جایگاه‌های پارکینگ هواپیما، تاکسی‌راه‌ها …

فیلم افتتاح ساختمان و مرکز جدید فیزیوتراپی و توانبخشی در بیمارستان العدان؛

این ساختمان یکی از 9 ساختمان پروژه جدید این بیمارستان می باشد و با افتتاح این ساختمان 35درصد به ظرفیت بخش فیزیوتراپی این بیمارستان اضافه خواهد شد. این ساختمان شامل بخش آقایان، …