5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 07:18

صفحه اصلی > اخبار : مرکز خرید الکوت ( ترکیبی از خرید و تفریح و سرگرمی);

مرکز خرید الکوت ( ترکیبی از خرید و تفریح و سرگرمی);

این بازار در منطقه الفحیحیل و رو به دریا واقع شده است.

بزرگترین پیست کارتینگ سرپوشیده طبقاتی (در 3 طبقه)  در این بازار قرار دارد . این پیست بزرگترین پیست سرپوشیده خاورمیانه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید