5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 09:04

صفحه اصلی > اخبار : درگذشت عبدالعزیز البابطین شاعر معروف کویتی؛

درگذشت عبدالعزیز البابطین شاعر معروف کویتی؛

صبح امروز آقای عبدالعزیز سعود البابطین شاعر معروف و یکی از شخصیتهای برجسته ادبی جهان عرب دار فانی را وداع گفت. عبدالعزیز سعود البابطین یکی از شخصیت های تأثيرگذار در زمینه فرهنگ، اقدامات بشردوستانه و حمایت از صلح و گفتگوهای به شمار می رود؛ ایشان با 14 مدرک دکترای افتخاری و در راستای فعالیت های فرهنگی جوایز متعددی به پاس تلاشهایش از محافل عربی و بین المللی دریافت کرده است.

البابطین رياست هيأت امنا و رياست شوراى بنياد فرهنگی《بنياد فرهنگی البابطین》را به عهده داشت.

دیدگاهتان را بنویسید