5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 08:54

صفحه اصلی > اخبار : پرندگان عامل تاخیر در پروازهای فرودگاه بین المللی کویت؛

پرندگان عامل تاخیر در پروازهای فرودگاه بین المللی کویت؛

در پی انجام برخی پروازهای فرودگاه کویت با تاخیر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد دلیل این تاخیرات وجود پرندگان بر روی باند فرودگاه و در نزدیکی باند بوده است و جهت حفظ جان مسافران و ایمنی هواپیماها هنگام نشست و برخواست و بر اساس قوانین پس از برخورد و دورسازی این پرندگان از فرودگاه، باندها بازگشایی و پروازها انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید