5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 08:55

صفحه اصلی > اخبار : 90 میلیون دینار موجودی حسابهای فراموش شده در بانکهای کویت؛

90 میلیون دینار موجودی حسابهای فراموش شده در بانکهای کویت؛

به نوشته روزنامه الرای و به نقل از منابع آگاه بیش از هزاران حساب فراموش شده و راکد در بانکهای کویت وجود دارد که مجموع موجودی این حسابها حدود 90 میلیون دینار می باشد. موجود برخی از این حسابها از 5 دینار شروع می شود. به گفته این منابع بیشتر این حسابها متعلق به کودکان و اشخاصی می باشد که قبلا مقیم کویت بوده و کویت را ترک کرده اند.( حسابهای افراد فوت شده محاسبه نشده است).

دیدگاهتان را بنویسید