5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:52

صفحه اصلی > اخبار : صدور قانون امکان انجام کاره پاره وقت برای کفیل دیگر از سال جدید در بخش خصوصی؛

صدور قانون امکان انجام کاره پاره وقت برای کفیل دیگر از سال جدید در بخش خصوصی؛

در راستای مفاد تصمیات شورای وزیران در مورد ساز و کار تنظیم ترکیب جمعیتی کشور و حمایت از صاحبان کسب و کار، وزیر کشور کویت با توجه به نیاز به نیروی کار در بخش خصوصی و استفاده از نیروی کار موجود در کویت به جای استخدام نیروی جدید از خارج از کشور، با صدور بخشنامه ایی امکان انجام کار پاره وقت برای کفیل دیگر را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه افراد شاغل در بخش خصوصی می توانند با موافقت کفیل یا کارفرمای اصلی خود برای کفیل یا شرکت دیگر روزانه حداکثر 4 ساعت مشغول به کار شوند. کارگران مشغول در بخش ساخت و ساز از قانون حداکثری مستثنی هستند و بدون محدودیت می توانند برای کفیل یا کارفرمای دیکر کار کنند.(شرایط و ضوابط بیشتر اعلام خواهد شد).

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید