5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 09:10

صفحه اصلی > اخبار : آغاز ثبت جریمه غیرمستفیم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی؛

آغاز ثبت جریمه غیرمستفیم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی؛

ثبت و صدور جریمه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی توسط دوربینهای جدید آغاز شده است. تخلف انجام شده از طریق برنامه ” سهل ” برای شخص متخلف ارسال خواهد شد‌.

دیدگاهتان را بنویسید