5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:50

صفحه اصلی > اخبار : افتتاح مرکز جدید معاینه فنی خودرو منطقه مبارک الکبیر؛

افتتاح مرکز جدید معاینه فنی خودرو منطقه مبارک الکبیر؛

اداره کل راهنمایی و رانندگی از انتقال مرکز معاینه فنی خودرو منطقه مبارک الکبیر به ساختمان جدید خبر داد.مراجعه کنندگان از روز یکشنبه 2024/01/14 باید به ساختمان جدید مراجعه کنند. این ساختمان جنب ساختمان قدیم معاینه فنی واقع شده است‌.

دیدگاهتان را بنویسید