5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 09:01

صفحه اصلی > اخبار : تعطیلات اسراء و معراج مشخص شد؛

تعطیلات اسراء و معراج مشخص شد؛

دیوان خدمات مدنی کویت روز پنج شنبه 8 فبرایر 2024 را به مناسبت سالگرد اسراء و معراج تعطیلی رسمی اعلام کرد. تمامی ارگانها، موسسات و ادارات دولتی در این روز تعطیل خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید