5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 15:00

صفحه اصلی > اخبار : کاهش مدت زمان صدور شناسنامه با اضافه شدن سرویس جدید به سامانه “میخک”؛

کاهش مدت زمان صدور شناسنامه با اضافه شدن سرویس جدید به سامانه “میخک”؛

به منظور تسریع در روند صدور شناسنامه های تعویضی و المثنی از تاریخ اول بهمن ماه برابر با  21 ژانویه  لازم است کلیه درخواست های شناسنامه تعویضی و المثنی ابتدا در سیستم میخک  بخش سجلات قسمت شناسنامه تعویضی و المثنی ثبت و‌پس از دریافت کد رهگیری مدارک تکمیلی به سفارت ارایه گردد.

این اقدام مدت زمان انتظار برای صدور شناسنامه را حداقل دو ماه کاهش  خواهد داد.

توجه داشته باشید برای افراد زیر  18 سال لازم است پدر بعنوان ولی قانونی با شماره ملی خود وارد سیستم میخک شده و برای فرزندش درخواست بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید