5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 09:57

صفحه اصلی > اخبار : نخست وزیر جدید کویت کابینه خود را معرفی کرد؛

نخست وزیر جدید کویت کابینه خود را معرفی کرد؛

نخست وزیر جدید کویت کابینه خود را معرفی کرد؛

عالیجناب شیخ “مشعل الاحمد الجابر الصباح”، امیر کویت، دستور تشکیل کابینه جدید دولت کویت به نخست وزیری شیخ دکتر محمد صباح السالم الصباح را صادر کرد.

فهد یوسف الصباح به عنوان وزیر دفاع و سرپرست وزارت کشور، عماد محمد عبدالعزیز العتیقی به عنوان وزیر نفت، عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطیری به عنوان وزیر رسانه و فرهنگ، احمد عبدالوهاب احمد العوضی به عنوان وزیر بهداشت و فراس سعود المالک الصباح به عنوان وزیر امور اجتماعی و خانواده و سرپرست وزارت امور نخست وزیری تعیین شدند.
در کابینه جدید دولت کویت، انور علی عبدالله المضف به عنوان وزیر دارایی و امور اقتصادی، سالم فلاح مبارک الحجرف به عنوان وزیر برق، آب و انرژی تجدیدپذیر، داود سلیمان عبدالرسول معرفی، به عنوان وزیر امور پارلمان، عادل محمد عبدالله العدوانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی و عبدالله حمد عبدالله الجوعان به عنوان وزیر تجارت و صنعت هستند.
عبدالله علی عبدالله الیحیا، به عنوان وزیر خارجه، فیصل سعید نافل الغریب به عنوان وزیر دادگستری و نوره محمد خالد المشعان، به عنوان وزیر امور عمومی انتخاب شدند.

دیدگاهتان را بنویسید