5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 15:15

صفحه اصلی > اخبار : امکان استعلام بدهی قبل از سفر از طریق برنامه سهل و همچنین امکان دریافت گزارش ورود و خروج از کشور؛

امکان استعلام بدهی قبل از سفر از طریق برنامه سهل و همچنین امکان دریافت گزارش ورود و خروج از کشور؛

در ادامه تحول دیجیتال در بخشهای مختلف وزارت کشور، این وزارتخانه از اضافه شدن دو خدمت جدید از طریق برنامه سهل خبر داد. مقیمین می توانند قبل از سفر و از طریق برنامه سهل استعلام بدهی های خود به بخشهای مختلف دولتی را بگیرند. سرویس دیگر امکان دریافت گزارش ورود و خروج از کویت است که این سرویس مختص شهروندان کویتی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید