5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 16:05

صفحه اصلی > اخبار : اطلاعات خود را نزد شرکتهای مخابرانی بروز رسانی کنید؛

اطلاعات خود را نزد شرکتهای مخابرانی بروز رسانی کنید؛

سازمان ارتباطات  و فناوری اطلاعات از شهروندان و مقیمین درخواست کرد جهت استمرار دریافت خدمات و جلوگیری از کاهش خدمات و همچنین کاهش کلاهبرداریهای اینترنتی و آنلاین اطلاعات خود را نزد شرکتهای مخابراتی (مانند زین و اوریدو و غیره) بروز رسانی کنند. توجه داشته باشید اطلاعات خود را فقط از طریق اپلیکیشن، سایت و یا مراجعه حضوری به شعب این شرکتها انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید