5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 10:31

صفحه اصلی > اخبار : راه اندازی سرویس استعلام بدهکاری قبل از سفر برای مقیمین در برنامه “سهل”؛

راه اندازی سرویس استعلام بدهکاری قبل از سفر برای مقیمین در برنامه “سهل”؛

در ادامه تحویل دیجیتال وزارت کشور و ارایه سرویسهای مختلف بصورت آنلاین و در راستای تسهیل انجام خدمات، این وزارتخانه به صدور اطلاعیه ایی اعلام کرد سرویس استعلام بدهی ( به بخشهای مختلف) قبل از سفر برای مقیمین در برنامه سهل راه اندازی شده است. مقیمین می توانند قبل از سفر و از طریق برنامه سهل از بدهی های خود مطلع شوند.

(ورود به برنامه سهل > خدمات > خدمات المسافرین > الاستعلامات > الاستعلام عن المدیونیات المستحقه قبل السفر)

توجه داشته پرداخت قبوض برق، تلفن، جریمه های رانندگی و… قبل از سفر برای مقیمین الزامی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید