5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 08:48

صفحه اصلی > اخبار : آغاز صدور انواع ویزاهای توریستی از روز چهارشنبه با شرایط و قوانین جدید؛

آغاز صدور انواع ویزاهای توریستی از روز چهارشنبه با شرایط و قوانین جدید؛

وزارت کشور کویت از آغاز صدور انواع ویزاهای توریستی (خانوادگی، تجاری و سیاحتی) از روز چهارشنبه شرایط و قوانین جدید خبر داد. از مهم ترین شرایط حقوق ماهانه حداقل 400 دینار برای اقدام جهت گرفتن ویزای توریستی برای پدر، مادر، همسر و فرزندان و حقوق ماهانه حداقل 800 دینار برای دیگر بستگان، داشتن بلیط رفت وبرگشت از یکی از خطوط هواپیمایی کویت(کویتیه یا الجزیره)، امضای تعهد مبنی بر عدم درخواست تبدیل ویزا به اقامت، تعهد برای ترک کشور بعد از پایان ویزا، در صورت بیماری انجام درمان در بیمارستانهای خصوصی می باشد. دریافت نوبت از طریق سامانه “متی” و یا “سهل” الزامی می باشد‌.

دیدگاهتان را بنویسید