5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 15:05

صفحه اصلی > اخبار : راه اندازی کمپین پاکسازی، توسعه و افزایش فضای سبز در مراکز بهداشتی و بیمارستانها؛

راه اندازی کمپین پاکسازی، توسعه و افزایش فضای سبز در مراکز بهداشتی و بیمارستانها؛

یا دستور وزیر بهداشت‌کویت و در جهت ایجاد محیط امن و سالم و حمایت کننده از سلامت بیماران کمپین پاکسازی، ترمیم و توسعه فضای سبز در مراکز بهداشتی، بیمارستانها و تمامی اماکن منعلق به وزارت بهداشت توسط بخش خدمات عمومی این وزارتخانه راه اندازی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید