5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 07:17

صفحه اصلی > اخبار : کلاهبرداریهای اینترنتی، پیامکی و تلفنی را از طریق برنامه سهل گزارش دهید؛

کلاهبرداریهای اینترنتی، پیامکی و تلفنی را از طریق برنامه سهل گزارش دهید؛

کلاهبرداریهای اینترنتی، پیامکی و تلفنی را از طریق برنامه سهل گزارش دهید؛

سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات کویت از راه اندازی امکان گزارش کلاهبرداریهای اینترنتی ( شامل تلفنی، اینترنتی و پیامکی) از طریق برنامه سهل خبر داد. در صورتی که در دام شیادان و کلاهبرداران اینترنتی افتاده و از حساب شما هرگونه مبلغی کم شد همان لحظه از طریق برنامه “سهل” آن را گزارش دهید.

ورود به برنامه سهل > خدمات > الهیئه العامه للاتصالات > امان > الاحتیال الالکترونی

دیدگاهتان را بنویسید