5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 07:50

صفحه اصلی > اخبار : زنان کویتی 3 سال بیشتر از مردان عمر می کنند؛

زنان کویتی 3 سال بیشتر از مردان عمر می کنند؛

بر اساس جدیدتربن آمار منتشر شده توسط مرکز Worldmetre طول عمر شهروندان کویتی در فاصله سالهای 2020 تا 2023 چهار سال افزایش یافته است. همچنین زنان کویتی 3 سال بیشتر از مردان عمر میکنند. میانگین عمر شهروندان کویتی 80.4 سال است.( 82.9 سال زنان و 79.1 سال برای آقایان). کویت در رده 42  جهان از نظر بالاترین میانگین طول عمر و رده چهارم در بین کشورهای عربی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید