5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 06:58

صفحه اصلی > اخبار : رتبه بیست و یکم کویت در بین بازارهای بزرگ نوظهور جهان در سال 2024؛

رتبه بیست و یکم کویت در بین بازارهای بزرگ نوظهور جهان در سال 2024؛

بر اساس‌آمار منتشر شده توسط Agility Logistics index 2024 کویت در فهرست بزرگترین بازارهای نوظهور  جهان در سال 2024 در رده بیست و یکم قرار دارد. از مهم ترین شاخصه های در نظر گرفته شده در این لیست زیرساخت های لجیستیکی، شرایط کاری و محیط جذاب برای سرمایه گذاران می باشد. همچنین از نظر بدهی خارجی کویت در بین بازارهای نوظهور در رتبه آخر قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید