5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:48

صفحه اصلی > اخبار : با هرگونه هنجارشکنی و رفتار مخل آرامش و آسایش دیگران به شدت برخورد خواهد شد؛

با هرگونه هنجارشکنی و رفتار مخل آرامش و آسایش دیگران به شدت برخورد خواهد شد؛

وزارت کشور کویت اعلام کرد در روزهای برگزاری جشنهای روز ملی با هنجار شکنان و هرگونه رفتاری بخصوص پرتاب بادکنهای آب و رفتارهایی که مخل آرامش و آسایش دیگران شود و همچنین ناقضان قوانین محیط زیست بشدت و بدون هیچگونه چشم پوشی بر اساس قوانین برخورد خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید