5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 07:01

صفحه اصلی > اخبار : فوت 296 نفر بر اثر حوادث رانندگی در سال 2023؛

فوت 296 نفر بر اثر حوادث رانندگی در سال 2023؛

بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره کل راهنمایی و رانندگی 296 نفر بر اثر حوادث رانندگی در سال 2023 فوت کرده اند. این آمار در سال 2022، سیصد و بیست و دو نفر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید