5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 07:48

صفحه اصلی > اخبار و خبر ویژه و دولت کویت : تردد کامیون و خودروهای سنگین در این ساعات ممنوع است؛

تردد کامیون و خودروهای سنگین در این ساعات ممنوع است؛

اداره کل راهنمایی و رانندگی تردد کامیونها و خودروهای سنگین در طول ماه رمضان را در ساعتهای زیر ممنوع اعلام کرد؛

صبح ها از ساعت 08:30 صبح تـا 10:30صبح

عصرهـا از سـاعت 12:30 ظهر تـا 3:00 عـصر

دیدگاهتان را بنویسید