5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 14:53

صفحه اصلی > اخبار و ویدئو ها : از سرگیری تعمیر و بازسازی دروازه عبدالرزاق;

از سرگیری تعمیر و بازسازی دروازه عبدالرزاق;

با دستوری فوری وزیر کشور و شورای وزیران و نظارات وزیر کارهای عمومی فعالیتها برای ترمیم و تعمیر دروازه عبدالرزاق (زیرگذر عبدالرزاق)پس از وقفه ایی 5 ساله از سرگرفته شده است.

به گفته مسئولین زیرگذر پس از 3 ماه و پس از پایان انجام کارهای سطحی و روگذر و راه اصلی نیز پس از 7 ماه افتتاح خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید