5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 09:12

صفحه اصلی > اخبار و خبر ویژه و دولت کویت : بررسی مدارک تحصیلی تمامی کارکنان وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت؛

بررسی مدارک تحصیلی تمامی کارکنان وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت؛

بر اساس درخواست اداره کل خدمات مدنی کویت مبنی بر بررسی مدارک تحصیلی کارکنان شاغل در بخشهای دولتی، پس از وزارت آموزش و پرورش، وزارت اوقاف و امور اسلامی نیز از تمامی کارکنان خود شامل شهروندان و مقیمین درخواست کرده است مدارک تحصیلی دانشگاهی (صادر شده خارج از کویت) خود که از سال 2000 به بعدصادر شده  و معادل صادر شده آن توسط وزارت آموزش عالی را جهت بررسی در وب سایت این وزارتخانه آپلود کنند. کارکنان این وزارتخانه یک ماه برای آپلود مدارک فرصت دارند. پیش از نیز وزارت آموزش و پرورش به کارکنان خود یک‌هفته فرصت داده بود تا مدارک خود را آپلود کنند که این فرصت دو هفته دیگر تمدید شده است.

دیدگاهتان را بنویسید