5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 09:13

صفحه اصلی > اخبار و خبر ویژه و دولت کویت و سلامتی : پایان فصل کمیپنک و جمع آوری کمپها از فردا یکشنبه؛

پایان فصل کمیپنک و جمع آوری کمپها از فردا یکشنبه؛

شهرداری کویت از پایان مهلت 4 ماهه کمپهای بهاره خبر داد و از صاحبان کمپها و خیمه ها درخواست کرده است تا فردا برای جمع آوری آن اقدام کنند. به گفته مسئولان شهرداری، سازمان امور محیط زیست با تمدید مهلت برپایی کمپها تا پایان ماه رمضان موافقت نکرده است. پاکسازی محل کمپ و دریافت گواهی از محیط زیست شرط اولیه بازگرداندن مبلغ 100 دینار به حساب  صاحبان کمپها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید