5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 07:53

صفحه اصلی > اخبار و خبر ویژه : ساکنان این مناطق برای تبدیل کابل های مسی به فیبر نوری درخواست دهند؛

ساکنان این مناطق برای تبدیل کابل های مسی به فیبر نوری درخواست دهند؛

وزارت ارتباطات از ساکنین مناطق  سلوی، الرمیثیه، البدع و الفنطاس زراعی که تاکنون برای تعویض کابل های مسی ارائه خدمات تلفن محل سکونت خود به کابل های فیبر نوری اقدام نکرده اند و این کابل ها تعویض نشده است درخواست کرده برای تعویض به دفاتر مربوطه در منطقه مسکونی خود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. این وزارتخانه اعلام کرده است ارائه خدمات تلفن از طریق کابلهای مسی پس از 60 روز از تاریخ 2024/03/17 متوقف خواهد شد‌.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید