5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:45

صفحه اصلی > اخبار و خبر ویژه و دولت کویت : توصیه های وزارت کشور به مناسبت ایام قرقیعان؛

توصیه های وزارت کشور به مناسبت ایام قرقیعان؛

 به منظور حفط امنیت و سلامت فرزندان خود را در کوچه و خیابان تنها نگذارید و از تنها گذاشتن آنها با خدمتکاران خانگی خودداری کنید.

❌️ از شهروندان و مقیمین درخواست می شود از برگزاری هرگونه تجمع و مراسم در مناطق مسکونی و فضاهای باز خودداری کنند.

⛔️ تردد خودروهای فروش اغذیه، گروههای موسیقی سنتی وخوردروهای تفریحی و غیره که منجر به بسته شدن راهها و ایجاد راهبندان در مناطق مسکونی می شود ممنوع می باشد.

⚠️ از رانندگان درخواست می شود در این ایام و با توجه به شلوعی معابر در مناطق مسکونی و برای حفظ امنیت عابران با سرعت مطمئنه رانندگی کنند. 

🔴 با متخلفان طبق قوانین برخورد خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید