5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:54

صفحه اصلی > اخبار و دولت کویت : استعلام نیاز به انجام انگشت نگاری بیومتریک یا عدم نیاز از طریق برنامه “سهل”؛

استعلام نیاز به انجام انگشت نگاری بیومتریک یا عدم نیاز از طریق برنامه “سهل”؛

شما هم اکنون می توانید از طریق برنامه سهل در مورد وضعیت انگشت نگاری بیومتریک خود استعلام بگیرید. سخنگوی اپلیکیشن  خدمات یکپارچه دولتی “سهل”  اعلام کرد وزارت کشور سرویس جدید استعلام نیاز به انجام انگشت نگاری بیومتریک یا عدم نیاز به آن را به سرویسهای خود در این اپلیکیشن اضافه کرده است. اشخاص می توانند برای خود و یا برای دیگر اشخاص با وارد کردن شماره مدنی استعلام بگیرند.

همچنین در صورتیکه انگشت نگاری انجام داده اید پیام ” یوجد بصمه بیومتریه” به نمایش درخواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید