5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:43

صفحه اصلی > اخبار و دولت کویت : یک دینار تا یک و نیم دینار میزان زکات فطریه برای هر شخص؛

یک دینار تا یک و نیم دینار میزان زکات فطریه برای هر شخص؛

وزارت اوقاف و  امور اسلامی کویت ضمن تاکید بر ضرورت دقت در پرداخت زکات فطریه، زکات مال و کفاره فدیه بر اساس فتاوی مقرر شده، اعلام کرد مبلغ زکات فطریه امسال برای هر شخص بین یک دینار تا یک و نیم دینار می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید