5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 15:23

صفحه اصلی > اخبار ویدیویی و دولت کویت و ویدئو ها : فیلم آغاز انتخابات پارلمان کویت 2024;

فیلم آغاز انتخابات پارلمان کویت 2024;

انتخابات پارلمان در کویت در حال برگزاری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید