5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 09:33

صفحه اصلی > اخبار : اضافه شدن 3 سرویس جدید به برنامه سهل توسط اداره مبارزه با فساد اداری؛

اضافه شدن 3 سرویس جدید به برنامه سهل توسط اداره مبارزه با فساد اداری؛

سخنگوی اپلیکیشن یکپارچه ارائه خدماتی دولتی “سهل” از اضافه شده 3 سرویس جدید توسط سازمان مبارزه با فساد اداری  و مالی(نزاهه) به این اپلیکیشن خبر داد. این سرویسها شامل تاریخ بعد ارائه اظهارنامه افشای اموال، صورتهای اظهارنامه افشای اموال ارائه شده و اطلاعات شغلی افراد مربوط می باشد. لازم به ذکر می باشد این سرویسها در برنامه سهل افراد مشمول ارائه اظهار نامه افشای اموال به نمایش در خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید