5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 16:01

صفحه اصلی > اخبار و دولت کویت : بروزرسانی ساز و کار صدور مجوز کار و استخدام نیروی کار جدید؛

بروزرسانی ساز و کار صدور مجوز کار و استخدام نیروی کار جدید؛

اداره کل نیروی کار اعلام کرد در جهت  جلوگیری از افزایش هزینه های نیروی کار و دستمزدها به دلیل کاهش نیروی کار، ساز و  کار صدور مجوز کار و استخدام نیروی کار جدید بروزرسانی شده است. بر اساس قوانین جدید کارفرمایان می توانند بر اساس نیاز خود در بخشهای مختلف و طبق تقدیر احتیاج برای استخدام نیروی کار با شرایط زیر اقدام کنند:

کارفرمایان ( کفیل) می تواند بر اساس نیاز خود و طبق تقدیر احتیاج صادره از اداره کل نیروی کار برای استخدام و دریافت مجوز کار برای نیروی کار جدید اقدام کند.

* مبلغ 150 دینار به هزینه اولیه صدور اذن (مجوز کار) اول اضافه شده است. 

* نیروی کار تا 3 سال اجازه تحویل اقامت و تغییر کارفرما نخواهد داشت. در صورتی که شخص بخواهد قبل از 3 سال این کار را انجام دهد باید مبلغ 300 دینار پرداخت کند. اجازه کارفرما از شروط اساسی تحویل اقامت می‌باشد.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید