5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 14:12

صفحه اصلی > اخبار : پذیرش افراد دارای مشکلات اقامت در دو نوبت صبح و عصر؛

پذیرش افراد دارای مشکلات اقامت در دو نوبت صبح و عصر؛

وزارت کشور کویت با صدور اطلاعیه ای از پذیرش افراد دارای مشکلات اقامتی در دو نوبت صبح و عصر خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت کشور افرادی که قصد تعیین تکلیف وضعیت اقامت خود را دارند می‌توانند در شیف صبح و در ساعات اداری به ادارات کل امور اقامت در مناطق خود مراجعه کنند. افراد دارای مشکلات اقامتی که پاسپورت جدید و یا مدارک سفر جدید که قصد خروج نهایی از کویت را دارند جهت انجام امور اداری باید از ساعت 3 عصر تا 8 شب به اداره امور اقامت در منطقه مبارک الکبیر و فروانیه مراجعه کنند.

افراد دارای مشکلات اقامتی که دارای پاسپورت معتبر و با صلاحیت می باشند و در سیستم وزارت کشور ثبت شده است نیازی به مراجعه به ادارات امور اقامت ندارند و می توانند از کشور خارج شوند.

اخبار مربوطه و اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید