5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 15:17

صفحه اصلی > اخبار : وضعیت واکسیناسیون از برنامه هویتی حذف شد؛

وضعیت واکسیناسیون از برنامه هویتی حذف شد؛

بخش نشان دهنده وضعیت واکسیناسیون در برنامه هویتی پس از حدود 2 سال از پایان همه گیری کرونا در کویت از این برنامه حذف شد. این بخش پس شروع واکیسناسیون کرونا به برنامه هویتی اضافه شده  و نشان دهنده وضعیت واکسن(واکسن تزریق کرده، یک دوز یا هر دو دوز را تزریق کرده است) هر شخص بود. همچنین فعالیت برنامه های “مناعه” و “شلونک” نیز متوقف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید