5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:44

صفحه اصلی > اخبار ویدیویی و دولت کویت : تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در جزیره مسکان;

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در جزیره مسکان;

روز گذشته با دستور و پیگیری مستقیم وزیر کشور کویت تمامی ساخت و سازهای غیر مجازی جزیره مسکان تخریب شد.

دیدگاهتان را بنویسید