5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 09:14

صفحه اصلی > اخبار : افزایش نظارتها و بازرسی ها بر صرافی ها توسط بانک مرکزی کویت؛

افزایش نظارتها و بازرسی ها بر صرافی ها توسط بانک مرکزی کویت؛

به نوشته روزنامه الرای بانک مرکزی کویت نظارت و بازرسی  از صرافی ها را  جهت شفاف سازی حسابهای خود و همچنین فروش دلارهای خریداری شده توسط صرافی ها از بانک مرکزی را افزایش داده است. بانک مرکزی از بانکها نیز درخواست کرده دلارهای خریداری شده برای صرافی ها که با قیمت پایین تر از بازار برای صرافی ها خریداری می شود صرفا جهت تامین حواله های آنها استفاده شود و استفاده از این دلارها در سرمایه گذاری و تجارت و اهداف مشخص توسط صرافی ها ممنوع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید