5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 16:12

صفحه اصلی > اخبار : درخواست وزارت تجارت و صنعت از صاحبان مشاغل برای ثبت اطلاعات صحیح ذینفعان اصلی شرکت;

درخواست وزارت تجارت و صنعت از صاحبان مشاغل برای ثبت اطلاعات صحیح ذینفعان اصلی شرکت;

وزارت تجارت و صنعت با ارسال پیام هشدار در برنامه سهل از صاحبان مشاغل و صاحبان و مدیران شرکتها درخواست کرده است اطلاعات صحیح و کامل ذینفعان شرکت را در وب سایت این وزارتخانه به آدرس زیر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت هشدار ثبت کنند. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است این کار در راستای نظارت بهتر بر فعالیتهای اقتصادی، مبارزه با پولشویی و فعالیتهای تجاری مشکوک و توسعه بهتر فضای کسب و کار انجام می شود.

تمامی افراد ذینفع در شرکت، مدیرها و هر کسی که در شرکت ذینفع هست و مالکین شرکت بابد با مراجعه به وب سایت قید شده اطلاعات خواسته شده و اطلاعات مربوط به خساب بانکی شرکت را ثبت کنند.

آدرس وب سایت جهت ثبت اطلاعات:

 https://ereg.moci.goc.kw

دیدگاهتان را بنویسید