5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 15:16

صفحه اصلی > وزارت : قرارداد کویت با شورای همکاری برای خرید 500 مگاوات برق؛

قرارداد کویت با شورای همکاری برای خرید 500 مگاوات برق؛

هیثم العلی، معاون وزارت برق کویت گفت که کویت برای خرید 500 مگاوات برق از طریق سازمان اتصال برق کشورهای عضو شورای همکاری قرارداد بسته است.  وی افزود که این قرارداد شامل خرید 300 مگاوات برق از عمان و 200 مگاوات برق از قطر است.

العلی تصریح کرد که این قرارداد به صورت مستقیم با سازمان اتصال شبکه برق شورای همکاری امضا شده و آنها با هماهنگی با کویت با عمان و قطر تعامل می کنند. سازمان اتصال برق شورای همکاری، مسئول مدیریت سیستم انتقال میان شبکه های انرژی همه کشورهای عضو شورای همکاری است.

دیدگاهتان را بنویسید