5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:50

صفحه اصلی > دسته‌بندی نشده : افزایش سختگیری ها و بازرسیهای 24 ساعته جهت برخورد با متخلفان قوانین اقامت؛

افزایش سختگیری ها و بازرسیهای 24 ساعته جهت برخورد با متخلفان قوانین اقامت؛

سرتیپ ناصر علوش العجمی مدیر اداره کل امور اقامت حولی در مصاحبه با تلویزیون کویت از افرایش سختگیریها و برخورد با افراد دارای مشکلات اقامتی و افزایش بازرسیها خبر داد. وی ضمن درخواست از افراد دارای انواع مشکلات اقامتی جهت استفاده از مهلت قانونی (2024/06/17) برای تعین وضعیت و حل مشکلات اقامت خود اظهار داشته است پس از پایان مهلت اعطا شده بازرسیها در تمامی مناطق کویت بصورت 24 ساعته آغاز خواهد شد. وی همچنین از تمامی شهروندان و مقیمین درخواست کرده است برای پرهیز از برخورد با هرگونه مشکل قانونی از پناه دادن یا استخدام افراد دارای مشکلات اقامتی خودداری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید